Φιλικός αγώνας με τη Φιλία Ορεστιάδας

Φιλικό αγώνα έδωσαν έδωσαν 2011-2012 γεννημένοι/νες με αντίστοιχο τμήμα της Φιλίας Ορεστιάδας. Αθλητές και αθλήτριες απόλαυσαν το παιχνίδι με μεγάλο νικητή τα χαμόγελα στο πρόσωπο τους.