Πρόγραμμα Προπονήσεων

 • Δευτέρα 17:30-18:45 (Πανεπιστήμιο)
 • Τετάρτη 17:00-18:30 (Μ. Παρασκευόπουλος)
 • Πέμπτη 20:45-22:00 (Μ. Παρασκευόπουλος)
 • Τρίτη 18:45-20:00 (Πανεπιστήμιο)
 • Παρασκευή 21:15-22:30 (Μαΐστρο)
 • Τρίτη 18:45-20:00 (Μαΐστρο)
 • Πέμπτη 17:30-18:45 (Πανεπιστήμιο)
 • Παρασκευή 17:30-18:45 (Πανεπιστήμιο)
 • Τετάρτη 18:45-20:00 (Πανεπιστήμιο)
 • Παρασκευή 20:30-22:00 (1ο ΕΠΑΛ)
 • Κυριακή 21:00-22:30 (Μαΐστρο)
 • Τρίτη 20:30-22:00 (1ο ΕΠΑΛ)
 • Παρασκευή 19:00-20:30 (1ο ΕΠΑΛ)
 • Σάββατο 8:45-9:45 πρωί (Μαΐστρο)
 • Δευτέρα 17:30-19:00 (1ο ΕΠΑΛ)
 • Πέμπτη 20:00-21:15 (1ο ΕΠΑΛ)
 • Σάββατο 9:45-10:45 πρωί (Μαΐστρο)
 • Τρίτη 18:00-19:15 (4ο Δημοτικό)
 • Τετάρτη 19:30-20:45 (4ο Δημοτικό)
 • Παρασκευή 20:15-21:30 (4ο Δημοτικό)
 • Δευτέρα 19:00-20:15 (4ο Δημοτικό)
 • Τρίτη 20:30-21:30 (4ο Δημοτικό)
 • Παρασκευή 19:00-20:15 (4ο Δημοτικό)
 • Δευτέρα 16:00-17:00 (4ο Δημοτικό)
 • Τρίτη 16:00-17:00 (4ο Δημοτικό)
 • Παρασκευή 17:00-18:00 (4ο Δημοτικό)
 • Τρίτη 17:00-18:00 (4ο Δημοτικό)
 • Πέμπτη 18:00-19:00 (4ο Δημοτικό)
 • Παρασκευή 18:00-19:00 (4ο Δημοτικό)
 • Δευτέρα 20:15-21:30 (4ο Δημοτικό)
 • Τρίτη 19:15-20:30 (4ο Δημοτικό)
 • Πέμπτη 19:00-20:15 (4ο Δημοτικό)